Trycksaker

TRYCKSAKER

Trycksaker är fortfarande det bästa sättet att nå en mottagare på. En trycksak gör att budskapet lättare stannar kvar och förmedlar något mer beständigt. Att anstränga sig att låta trycka ett budskap och överlämna detta, betraktas i de flesta undersökningar som mer trovärdigt. Trycksaker har fått en annan roll i budskapsflödet som stöd till all elektronisk kommunikation. Det har gjort att upplagorna i många fall gått ner, beroende på att man arbetar mer selektivt med sitt urval vilket också ökat behovet av olika producenter.

Teamreager är en effektiv partner som håller koll på en allt mer föränderlig grafisk bransch med nya tekniker och förnyat utbud.