Storformat

STORFORMAT

Storformatsproduktion är oftast digital produktion i små serier för exempelvis butiksytor, mässaktiviteter eller för mobila aktiviteter. Ofta kombineras storformatsproduktion med tryckt reklammaterial och rörligt media. Leveransen blir gärna skrymmande vilket är bra att tänka på ifall eventet skall förflyttas, riggas och packas om flera gånger.

Teamreager samordnar produktionerna inför era event.