Mediaproduktion

MEDIAPRODUKTION

All reklam produceras digitalt numera (inbound marketing) för att i många fall övergå i något analogt som en tryckt produkt (outbound marketing) eller något annat, fysiskt. Numera väljs ofta en digital kanal för att nå ut med budskapet, exempelvis via sociala medier, via en hemsida eller kanske ett e-postutskick, vilket har stora fördelar. Elektronisk kommunikation kan vara dubbelriktad, distributionskostnaden är obefintlig och budskapet når oftast mottagaren i realtid. Dessutom kan den digitala kommunikationen och trycksakerna komplettera varandra för bättre effekt.

Teamreager kombinerar digitala och analog produktion.