Grafisk produktion

GRAFISK PRODUKTION

Ihop med produktionerna finns ibland behov av exempelvis text- och bildproduktion. Kanske finns det en manual som beskriver hur företaget och helheten skall se ut och som har designats av reklambyrån. Designen skall fram på olika material och det blir viktigt med erfarenhet av olika produktionssätt. Teamreager har resurserna med erfarna människor som kopplas in efter behov och vi blir därför en flexibel resurs som är så stor som den behöver vara.

Teamreager erbjuder kompetent produktionsledning som samordnar er reklamproduktion. Kostnadseffektivt och tidsbesparande.

Layout