Kortlekar

Ett kortspel med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling har tagits fram av 3 organisationer; Universeum, Världskulturmuseet och Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum.

Teamreagers uppdrag blev att låta producera och ta fram bästa möjliga produkt med miljön i fokus till en så bästa möjliga pris.
Reklambyrån MILK gjorde layout och original.